Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube
Highlight เรื่องน่าสนใจ
ประชุมหารือกับบริษัทผู้รับจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางปาล วัน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร...

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม...

เปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 12/2561 และครั้งที่ 13/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอกไพรัตน์  เทศพานิช...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube