Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ค้นหาบทความ

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ 17 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลด
2 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ 09 ส.ค. 2561
3 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 09 ส.ค. 2561
4 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 26 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ 20 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ 12 ก.ค. 2561
7 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 05 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
8 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ 28 มิ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
9 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 07 มิ.ย. 2561
10 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ 25 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
11 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 24 พ.ค. 2561
12 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 24 พ.ค. 2561
13 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 10 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
14 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 01 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
15 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 18 เม.ย. 2561 ดาวน์โหลด
16 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 17 เม.ย. 2561
17 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 17 เม.ย. 2561
18 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 29 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
19 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 19 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
20 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 16 มี.ค. 2561

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 0
 • 9
 • 4
 • 5
 • 8
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube