Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศสำคัญ

UPDATE12 ม.ค. 2561

ประกาศ ด้วยขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพกระทำการปลอมแปลงหมายศาลส่งไปถึงประชาชน โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงิน เพื่อหวังผลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยอ้างว่าหากผู้เสียหายต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องนำหลักฐาน เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน รถ สมุดบัญชีธนาคาร ส่งมาให้ตรวจสอบ ทำให้ผู้เสียหายตกใจกลัวจนหลงเชื่อและต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก
สำนักงาน ปปง. ขอเรียนแจ้งเตือนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อเมื่อได้รับหมายศาลปลอมดังกล่าว หากมีกรณีสงสัยขอให้รีบสอบถามโดยตรงที่ศาล หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อมายังศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. สายด่วน ปปง. ๑๗๑๐

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 1
 • 4
 • 4
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube