Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2561 - ครั้งที่ 10/2561

UPDATE11 เม.ย. 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอกไพรัตน์  เทศพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2561 - ครั้งที่ 10/2561 โดยมีคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง เข็มขัด และสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 0
 • 8
 • 3
 • 9
 • 6
 • 7
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube