Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประชุมร่วมกับ กับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

UPDATE16 พ.ค. 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์  เทศพานิช หัวหน้าคณะทำงานด้านปราบปรามการฉ้อโกงและการหลอกลวงโดยขบวนการแชร์ลูกโซ่ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประชุมร่วมกับ กับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกัน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 1
 • 8
 • 5
 • 8
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube