Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ยื่นหนังสือกล่าวโทษ

UPDATE13 มิ.ย. 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านปราบปรามการทุจริต ได้ไปยื่นหนังสือกล่าวโทษ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับพวก ต่อพล.ต.ต.กมล เหรียญราชา ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ให้ดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดหลังพบพฤติการณ์นายพุฒิพัฒน์ เข้าข่ายฟอกเงิน เนื่องจากมีการโยกย้ายเงินที่ได้จากการทุจริต ไปแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์หรู ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 1
 • 8
 • 5
 • 8
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube